AGV, AMR, Forklift

AGV, AMR, Forklift

Smart Logistics Solution

AGV | AMR | AUTOMATIC FORKLIFT

banAGV_2

AGV | AMR | AUTOMATIC FORKLIFT

 • Cung cấp các loại AGV tiêu chuẩn
 • Cung cấp hệ thống điều hành AGV
 • Tích hợp hệ thống điều hành
 • Tích hợp với hệ thống sản xuất ERP, WMS…
13123_compressed

CHẾ TẠO AGV | AMR | AUTOMATIC FORKLIT

 • Chế tạo theo các yêu cầu sử dụng khác nhau
 • Chế tao với kích thước, tải trọng khác nhau
 • Chế tạo theo các kiểu điều hướng khác nhau
 • Tích hợp với hệ thống sản xuất
231_compressed

CẢI TIẾN | BẢO TRÌ | SỬA CHỮA

 • Nâng cấp, cải tiến các loại AGV, AMR, Forklift
 • Tích hợp phần mềm điều khiển mới
 • Tích hợp phần mềm điều hành mới
 • Sửa chữa, bảo trì tất cả các loại AGV
21321323_compressed

CUNG CẤP LINH KIỆN SẢN XUẤT

 • Tư vấn cung cấp tất cả các loại linh kiện cho các nhà thiết kế, chế tạo, sản xuất AGV, AMR
 • Chế tạo, tùy biến các linh kiện theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng